Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, MUP-om (Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za eksplozivne atmosfere) te tvrtkama FIDITAS i INEL-MONTAŽA

organizira petodnevne

 

INŽENJERSKE SEMINARE IZ PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ELEKTRIČKIH I NEELEKTRIČKIH UREĐAJA I INSTALACIJA

od 19. do 23. rujna 2022. godine

 

 

Seminare organiziraju i vode izv.prof.dr.sc. Dalibor Kuhinek i prof.dr.sc. Igor Zorić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U radu seminara sudjelovat će i eksperti i priznati specijalisti iz područja obuhvaćenog temama seminara (prof.dr.sc. Drago Ban, prof.dr.sc. Sead Berberović, prof.dr.sc. Ivanka Boras, Josip Deškin, Dario Dragojević, Stipo Đerek, Jadranko Fišter, doc.dr.sc. Ivica Gavranić, Ana Hanić, doc.dr.sc. Marko Katinić, Marino Kelava, Damir Korunić, izv.prof.dr.sc Milan Kostelac, prof.dr.sc. Dragutin Lisjak, univ. spec. mech. Mario Mačković, Mladen Marijan, prof.dr.sc. Nenad Marinović, Tomislav Mlinac, mr.sc. Darko Rac, Krunoslav Severin, Slobodan Sertić, Dinko Suličić i prof.dr.sc. Srećko Švaić).

 

Zbog značajnog povećanja obima sadržaja vezanih uz neelektriku, osim osnovnog „E-Ex“ seminara omogućena je opcija pohađanja neelektričnog seminara oznake „N-Ex“.

 

E-Ex seminar se sastoji od dijela zajedničkih predavanja i dijela predavanja sa „električarskim“ specijalističkim sadržajima. N-Ex seminar se sastoji od dijela zajedničkih predavanja i dijela predavanja sa „neelektričarskim“ specijalističkim sadržajima. Dopunski seminar se sastoji samo od predavanja iz E-Ex specijalističkih područja ili N-Ex specijalističkih područja a namijenjen je onim polaznicima koji su već odslušali cjelokupni N-Ex ili E-Ex seminar (polaznici koji trebaju Potvrdnicu iz oba područja).

 

E-Ex seminar će se održati u najavljenom terminu a N-Ex seminar će se simultano odvijati ukoliko za njega bude prijavljeno najmanje 10 polaznika. Prilikom prijave molimo da navedete za koju verziju seminara se prijavljujete. Ukoliko neki polaznik želi pohađati Seminar za oba područja tada treba, u jednom terminu Seminara, odslušati predavanja za jedno od područja, te u jednom od slijedećih termina odslušati predavanja za drugo područje. NIJE MOGUĆE POHAĐANJE E-Ex i N-Ex SEMINARA ISTOVREMENO.

 

Seminari su organizirani kao specijalistički seminari iz područja protueksplozijske zaštite uređaja i instalacija a prvenstveno su koncipirani za inženjere, a mogu ih polaziti i tehničari s višegodišnjim iskustvom. Seminari su ponajprije namijenjeni stručnjacima iz područja elektrotehnike i strojarstva, ali im mogu prisustvovati i srodni stručnjaci koji se bave problematikom protueksplozijske zaštite. Po završetku seminaru polaznici trebaju položiti ispit iz odslušanih sadržaja. Temeljem položenog ispita polaznicima se izdaje POTVRDNICA.

 

Programe seminara je prihvatila Ex-Agencija Republike Hrvatske (sada MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za eksplozivne atmosfere), koja temeljem izdanih “POTVRDNICA” prepoznaje poznavanje temeljnih znanja neophodnih odgovornim osobama za rukovođenje tehničkom kontrolom u održavanju, instaliranju, proizvodnji i popravljanju E-Ex ili N-Ex proizvoda.

 

Praksa je u svijetu, sukladno normama, da odgovorne osobe obnavljaju svoja znanja u roku kraćem od 3 godine. Tome su namijenjeni seminari za obnavljanje znanja (Uvjerenje) na koje je moguće pristupiti jedino uz posjedovanje Potvrdnice (prethodno položeni ispit na temeljnom seminaru).

 

 

NA SEMINARIMA SU PREDVIĐENE OBRADE SLIJEDEĆIH TEMA:

 

* Opasnost eksplozije

* Propisi i norme (IEC-a i CENELEC, HRN)

* Izvori; klasifikacija prostora, medija i uređaja

* Izvedbe Ex zaštićenih električkih uređaja

* Izvedbe Ex zaštićenih neelektričkih uređaja

* Suzbijanje, smanjenje i ublažavanje učinka eksplozije

* Specifična neelektrička oprema

* Električke instalacije i postrojenja

* Neelektričke instalacije i postrojenja

* Elektromotorni pogoni i postrojenja

* Uzemljenja i izjednačenja potencijala

* Tehničko nadgledavanje proizvodnje, popravaka i instaliranja

* Održavanje i tehničko nadgledavanje postrojenja

* Ispitivanje i certifikacija uređaja

 

Prijave se primaju do 14. rujna..

 

Svim prijavljenim polaznicima će najkasnije 14. rujna biti potvrđeno održavanje seminara ili u slučaju eventualnog odgađanja seminara (premalo prijavljenih kandidata), obavljen povrat novca.

 

U slučaju ne dolaska prijavljenog polaznika na seminar ili javljanja o odustajanju od dolaska na seminar nakon 14. rujna, naplaćujemo troškove u iznosu od 50 % oglašene cijene seminara.

 

Seminari će se održati u prostorijama RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6.

 

Rad je predviđen dnevno u prijepodnevnom i popodnevnom terminu. Prijepodnevni termin počinje u 8:15 (osim ponedjeljka kada počinje u 9:00) do približno 11:30 sati, nakon čega slijedi pauza za ručak (ručak je osiguran za polaznike seminara i uključen je u cijenu seminara). Popodnevni termin počinje približno u 12:30 sati i obično traje do 16:00 sati. U srijedu je od 14:00-15:30 sati predviđena je posjeta Laboratoriju MUP-a, Ravnateljstva civine zaštite, Sektora za eksplozivne atmosfere (osiguran je prijevoz autobusom do Laboratorija MUP-a i natrag do RGN fakulteta). Posljednjeg dana seminara (petak) predviđena su predavanja u prijepodnevnom terminu a nakon pauze za ručak (od 11:45 do 13:00 sati), održava se ispit od 13:00 do 15:00 sati.

 

Svi polaznici će zadnji dan seminara dobiti potvrdu o pohađanju seminara i CD sa elektroničkom verzijom predavanja. Polaznici seminara koji uspješno polože ispit dobit će i “POTVRDNICU” o položenom ispitu seminara. Ispit je moguće, bez naknade, u roku od 14 dana još jednom polagati. Nakon drugog pokušaja svaki se slijedeći izlazak na ispit plaća 10 % cijene seminara. Pravo polaganja ispita (bez ponovnog slušanja seminara) traje godinu dana.

Za polaznike koji prisustvovanje seminaru žele kandidirati za priznavanje stručnog osposobljavanja pri komorama vodi se posebna evidencija o prisustvovanju i u skladu s njom izdaje posebna „POTVRDA“ o pohađanju Seminara.

 

Za slanje Potvrdnica polaznicima seminara potrebno je, osim polaganja ispita i potrebnog prisustvovanja predavanjima, u potpunosti podmiriti cijenu seminara.

 

Na zahtjev, moguće je na kraju seminara dobiti i potvrdnicu sa tekstom na engleskom jeziku. Cijena navedenog je 100 kn + PDV (13,27 € + PDV, prema tečaju 1 €=7,5345).

 

 

Cijena E-Ex ili N-Ex seminara navedena je u sljedećoj tablici. Za seminar je potrebno, u obliku predujma, obaviti uplatu punog iznosa cijene seminara. Popust se odobrava za uplate obavljene do 14. rujna 2022.

 

Vrsta seminara

Dolazak

Polaganje ispita

Priručnik

uključen u cijenu

Cijena

Puni E-Ex ili N-Ex seminar

prvi put

DA

DA

5850,00 kn + PDV

(776,43 € + PDV)

Dopunski E-Ex ili N-Ex seminar

dopuna

DA

NE

1600,00 kn + PDV

(212,36 € + PDV)

 

Ako se na seminar prijavi više polaznika iz iste tvrtke za njih se odobrava popust od 5 % za 3 do 5 polaznika (uplata 5557,50 kn + PDV, 737,61 € + PDV), odnosno 10 % za 6 do 9 polaznika polaznika (uplata 5265,00 kn + PDV, 698,79 € + PDV). Za desetog i svakog sljedećeg polaznika se odobrava popust od 15 %.

Za dopunu znanja ne primjenjuju se popusti.

 

U cijenu temeljnog i dopunskog seminara uključene su podloge za predavanja, osvježenja (kave i sokovi), ručkovi, prijevoz autobusom i polaganje ispita (dva izlaska).

 

U cijenu prisustvovanja temeljnom seminaru uključen je i novi priručnik Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu (tri toma uz značajno proširenje i ažuriranje u odnosu na prethodnu verziju) s najkompletnijim tabličnim pregledom svojstava zapaljivih plinova i para objavljenih u stručnoj literaturi (približno 4000 naziva) te polaganje pismenog ispita. U cijenu dopunskog seminara uključeno je polaganje pismenog ispita.

 

Uplatu za sudjelovanje na seminaru potrebno je obaviti prije početka seminara. Svi podaci o cijenama navedeni su u prijavnici (u slučaju više prijava vrijede navedeni popusti).

 

Podaci za plaćanje:

u korist: RGN FAKULTET OIB 99534693762,

račun IBAN: HR2823600001101303431 (Zagrebačka banka),

s napomenom o svrsi doznake: kotizacija PEX SEMINAR.

 

Nakon održanog seminara biti će ispostavljen račun.

 

Seminaru će moći prisustvovati samo sudionici s uredno obavljenom uplatom. Uz prethodnu najavu, uplatu je moguće obaviti i na blagajni fakulteta neposredno prije početka seminara. Broj polaznika seminara je ograničen.

 

 

Dodatne obavijesti o seminaru možete dobiti telefonom (01) 5535 880 ili na e-mail: pex.seminar@rgn.hr

 

PRIJAVU MOŽETE POSLATI:

 

na adresu e-pošte pex.seminar@rgn.hr korištenjem OBRASCA ili

 
pismom na: RGN fakultet, (ZA PEX SEMINAR), Pierottijeva 6, 10002 Zagreb

 

 

 

INFORMACIJE O TERMINIMA I POPUNJENOSTI SEMINARA

 

REZULTATI ISPITA