Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Ravnateljstvom civilne zaštite - Sektor za eksplozivne atmosfere (MUP) te tvrtkama INEL – montaža d.o.o. i Fiditas d.o.o.

organizira, u Zagrebu, seminare:

 

 

INŽENJERSKI WEBINARI IZ PEX ZAŠTITE (petodnevni, temeljni seminar)

od 21. do 25. rujna 2020. godine – ODRŽATI ĆE SE

 

 

INŽENJERSKI SEMINARI IZ PEX ZAŠTITE (petodnevni, temeljni seminar)

od 21. do 25. rujna 2020. godine – NEĆE SE ODRŽATI

 

 

INŽENJERSKI WEBINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni, on-line seminar, obnavljanje znanja)

17. i 18. rujna 2020. godine – ODRŽATI ĆE SE

 

 

INŽENJERSKI SEMINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni, on-line seminar, obnavljanje znanja)

17. i 18. rujna 2020. godine– NEĆE SE ODRŽATI

 

 

Planirani termini održavanja seminara i webinara te stanje prijava: poveznica

 

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Seminari će se održavati uživo na RGN fakultetu ako to dozvoli epidemiološka situacija. Ako ne, seminar će se održati u obliku webinara.

 

U navedenim terminima će se održati seminar ili webinar (uz pretpostavku da ima dovoljno prijavljenih polaznika).

 

Webinari imaju niže cijene radi manjih troškova organizacije. Ako ste zainteresirani za pohađanje seminara, molimo vas da se prijavite korištenjem obrasca pri dnu web stranice.

 

Odluka o vrsti održavanja seminara donijet će se najkasnije oko dva tjedna prije predviđenog termina te će biti javljena svim prijavljenim polaznicima.