Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima

organizira sljedeće seminare:

 

 

SEMINARI IZ PEX ZAŠTITE (petodnevni, temeljni seminar)

od 18. do 22. rujna 2023. godine

 

 

 

WEBINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni seminar, obnavljanje znanja, održavanje online)

11. i 12. svibanj 2023. godine

 

SEMINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni seminar, obnavljanje znanja, održavanje uživo)

28. i 29. rujna 2023. godine

 

 

Planirani termini održavanja seminara i webinara te stanje prijava: poveznica

 

 

 

U navedenim terminima će se održati seminar ili webinar (uz pretpostavku da ima dovoljno prijavljenih polaznika).