Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Ravnateljstvom civilne zaštite - Sektor za eksplozivne atmosfere (MUP) te tvrtkama INEL – montaža d.o.o. i Fiditas d.o.o.

organizira, u Zagrebu, seminare:

 

 

INŽENJERSKI SEMINARI IZ PEX ZAŠTITE (petodnevni, temeljni seminar)

od 19. do 23. rujna 2022. godine

 

 

 

INŽENJERSKI SEMINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni seminar, obnavljanje znanja)

29. i 30. rujna 2022. godine

 

 

Planirani termini održavanja seminara i webinara te stanje prijava: poveznica

 

 

 

VAŽNA NAPOMENA: Seminari će se održavati uživo na RGN fakultetu ako to dozvoli epidemiološka situacija. Ako ne, seminar će se održati u obliku webinara.

 

U navedenim terminima će se održati seminar ili webinar (uz pretpostavku da ima dovoljno prijavljenih polaznika).