Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Ex-Agencijom

organizira, u Zagrebu, seminare:

 

 

INŽENJERSKI SEMINARI IZ PEX ZAŠTITE (petodnevni, temeljni seminar)

od 19. do 23. veljače 2018. godine

 

 

 

INŽENJERSKI SEMINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni, obnavljanje znanja)

15. i 16. veljače 2018. godine

 

 

Planirani termini održavanja seminara i stanje prijava (petodnevni i dvodnevni) poveznica