Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima

organizira sljedeće seminare:

 

 

SEMINARI IZ PEX ZAŠTITE (petodnevni, temeljni seminar)

od 18. do 22. rujna 2023. godine

 

 

 

WEBINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni seminar, obnavljanje znanja, održavanje uživo, održavanje online)

28. i 29. rujna 2023. godine

 

Radi većeg interesa, dvodnevni seminar u rujnu će se ipak održati u online formi.

 

 

WEBINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni seminar, obnavljanje znanja, održavanje online)

16. i 17. studeni 2023. godine

 

 

 

Planirani termini održavanja seminara i webinara te stanje prijava: poveznica

 

 

 

U navedenim terminima će se održati seminar ili webinar (uz pretpostavku da ima dovoljno prijavljenih polaznika).