Planirani termini održavanja

INŽENJERSKOG SEMINARA IZ PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ELEKTRIČKIH I NEELEKTRIČKIH UREĐAJA I INSTALACIJA

U 2019. GODINI (TEMELJNI PETODNEVNI SEMINAR)

 

SEMINAR

OSNOVNI TERMIN

BROJ PRIJAVLJENIH POLAZNIKA

DOPUNSKI TERMIN

BROJ PRIJAVLJENIH POLAZNIKA

JESENSKI

23. - 27. RUJNA
2019.

22 za E-Ex seminar

8 za N-Ex seminar

 

 

 

ZIMSKI

17. - 21. VELJAČE 2020.

2 za E-Ex seminar

 

 

 

LJETNI

6. - 10. SRPNJA
2020.

 

 

 

JESENSKI

21. - 25. RUJNA
2020.

 

 

 

 

U slučaju da se za pojedini najavljeni termin prijavi više od 34 kandidata postoji mogućnost organiziranja dopunskog  termina seminara najkasnije za tri tjedna od najavljenog termina.

 

 

 

 

 

Planirani termini održavanja

INŽENJERSKOG SEMINARA IZ PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ELEKTRIČKIH I NEELEKTRIČKIH UREĐAJA I INSTALACIJA

U 2019. GODINI (DVODNEVNI SEMINAR – OBNAVLJANJE ZNANJA)

 

SEMINAR

TERMIN

BROJ PRIJAVLJENIH POLAZNIKA

1.

12. i 13. rujan 2019.

POPUNJEN

2.

28. i 29. studenog 2019.

2

3.

6. i 7. veljača 2020

0

4.

26. i 27. ožujak 2020.

0

5.

14. - 15. svibanj 2020.

0

6.

2. - 3. srpanj 2020.

0

7.

17. - 18. rujan 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano 02. rujna 2019. 15:52 sati.