Planirani termini održavanja

SEMINARA IZ PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ELEKTRIČKIH I NEELEKTRIČKIH UREĐAJA I INSTALACIJA

(TEMELJNI PETODNEVNI SEMINAR)

 

SEMINAR

OSNOVNI TERMIN

BROJ PRIJAVLJENIH POLAZNIKA

DOPUNSKI TERMIN

BROJ PRIJAVLJENIH POLAZNIKA

ZIMSKI

12. do 16. VELJAČE 2024.

24 E

14 N

 

 

JESENSKI

16. - 20. RUJAN
2024.

6

 

 

 

U slučaju da se za pojedini najavljeni termin prijavi više od 35 kandidata postoji mogućnost organiziranja dodatnog termina.

 

 

 

Planirani termini održavanja

SEMINARA IZ PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ELEKTRIČKIH I NEELEKTRIČKIH UREĐAJA I INSTALACIJA

(DVODNEVNI SEMINAR – OBNAVLJANJE ZNANJA)

 

SEMINAR

TERMIN

BROJ PRIJAVLJENIH POLAZNIKA

1.

7. - 8. ožujak 2024. (online)

46

2.

16. - 17. svibnja 2024. (online)

50

3.

25. - 26. rujna 2024. (na RGNf-u)

5

 

 

Termini održanih dvodnevnih seminara

PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ELEKTRIČKIH I NEELEKTRIČKIH UREĐAJA I INSTALACIJA

(DVODNEVNI SEMINAR – OBNAVLJANJE ZNANJA)

 

SEMINAR

Oznaka

TERMIN

1.

OB24w

11. - 12. veljače 2021.

2.

OB25w

25. - 26. ožujka 2021.

3.

OB26w

27. - 28. svibnja 2021.

4.

OB27w

30. rujna do 1. listopada 2021.

5.

OB28w

25. - 26. studenog 2021.

6.

OB29w

24. - 25. veljače 2022.

7.

OB30w

24. - 25. ožujka 2022.

8.

OB31

9. - 10. lipnja 2022.

9.

OB32

29. do 30. rujna 2022.

10.

OB33w

24. - 25. studenog 2022.

11.

OB34w

8. - 9. veljače 2023.

12.

OB35w

11. - 12. svibnja 2023.

13.

OB36w

28. - 29. rujna 2023.

14.

OB37w

7. - 8. prosinca 2023.

15.

OB38w

7. - 8. ožujka 2024.

16.

OB39w

16. - 17. svibnja 2024.

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

Ažurirano 27. svibnja 2024. 11:28 sati.