Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa suradnicima

organizira sljedeće seminare:

 

 

SEMINARI IZ PEX ZAŠTITE (petodnevni, temeljni seminar)

od 16. do 20. rujna 2024. godine

 

 

WEBINAR IZ PEX ZAŠTITE (dvodnevni seminar, održavanje uživo)

25. i 26. rujna 2024. godine

 

Sljedeći dvodnevni seminar, koje je predviđen za rujan, planira se održati uživo, osim u slučaju većeg broja prijava od kapaciteta prostorija na raspolaganju (>34)

 

 

 

Planirani termini održavanja seminara i webinara te stanje prijava: poveznica

 

 

 

U navedenim terminima će se održati seminar ili webinar (uz pretpostavku da ima dovoljno prijavljenih polaznika). Odluku o održavanju/neodržavanju možete očekivati oko dva tjedna prije najavljenog termina.