Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
u suradnji s MUP-om (Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za eksplozivne atmosfere)

organizira dvodnevni

 

SEMINAR IZ PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE ELEKTRIČKIH I NEELEKTRIČKIH UREĐAJA I INSTALACIJA (OBNAVLJANJE ZNANJA)

25. i 26. rujna 2024. godine (srijeda i četvrtak)

 

 

Seminar organiziraju i vode Dr.sc. Igor Zorić i prof.dr.sc. Dalibor Kuhinek s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U radu seminara sudjelovat će i eksperti i priznati specijalisti iz područja obuhvaćenog temama seminara (Milan Carević, Dario Dragojević, Val Đaković, Goran Kekić, prof.dr.sc. Dalibor Kuhinek, Branimir Petrašević, Marko Ružić, Slobodan Sertić, Mladen Todić)

 

 

Seminar će se održati u najavljenom terminu ukoliko za njega bude prijavljeno najmanje 15 polaznika.

 

Nakon odslušanog seminara polaznici će dobiti Uvjerenje o uspješno obnovljenom znanju.

 

Za dobivanje Uvjerenja nije potrebno polaganje ispita ali je obvezno prisustvovanje svim predavanjima, o čemu se vodi evidencija.

 

Seminar je organiziran kao specijalistički seminar iz područja protueksplozijske zaštite uređaja i instalacija i namijenjen je stručnjacima iz područja elektrotehnike i strojarstva, ali mu mogu prisustvovati i srodni stručnjaci koji se bave problematikom protueksplozijske zaštite. Polaznici moraju imati Potvrdnicu ili Uvjerenje o uspješno završenom petodnevnom temeljnom Inženjerskom seminaru iz protueksplozijske zaštite električnih i neelektričnih uređaja i instalacija, odnosno, odgovarajuće Uvjerenje o obnavljanju znanja. Potvrdnica ili Uvjerenje ne smije biti starije od 3 godine, što je u skladu s našom ali i svjetskom praksom i normama. U slučaju prekoračenja roka za obnovu, polaznici će morati ponovno pristupiti polaganju ispita.

 

 

NA SEMINARU SU PREDVIĐENE OBRADE SLIJEDEĆIH TEMA:

 

* Uvod i opći pojmovi protueksplozijske zaštite

* Klasifikacija prostora

* Regulativa, normizacija i certifikacija

* Vrste protueksplozijske zaštite električne opreme

* Instaliranje održavanje i popravak Ex-uređaja i instalacija

* Električni uređaji i instalacije instrumentacije – samosigurni sustavi

* Električne instalacije (opći zahtjevi i električne zaštite)

* Posebni zahtjevi na električne instalacije i sustave u energetici

* Neelektrična oprema i zaštitni sustavi

* Tehničko nadgledanje i procjena rizika

 

Prijave se primaju do 20. rujna ili do popunjenja kapaciteta seminara.

 

Svim prijavljenim polaznicima će najkasnije 6. rujna biti potvrđeno održavanje seminara ili u slučaju eventualnog odgađanja seminara (premalo prijavljenih kandidata), obavljen povrat kotizacija. Ako ste se prijavili na seminar a do 20. rujna vas nismo kontaktirali, molim vas da nazovete na 01 5535 880.

 

U slučaju ne dolaska prijavljenog polaznika na seminar, ili javljanja o odustajanju od dolaska na seminar nakon 27. rujna, naplaćujemo troškove u iznosu od 50 % oglašene cijene seminara.

 

Seminar će se održati u prostorijama RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6.

 

Rad je predviđen prvi dan od 9:00 do 16:15 sati a drugi dan od 8:15 do 15:45 sati.

 

Svi polaznici će na kraju drugog dana seminara dobiti potvrdu o pohađanju seminara i biti će im poslana elektronička verzija predavanja.

 

Polaznicima koji prisustvovanje seminaru žele kandidirati za priznavanje stručnog osposobljavanja pri komorama temeljem njihovog zahtjeva i evidencije o prisustvovanju, izdaje se dodatna „POTVRDA“ o pohađanju Seminara. Suglasnost nadležnog Ministarstva možete preuzeti ovdje: poveznica

 

Za izdavanje Uvjerenja potrebno je u potpunosti podmiriti navedenu cijenu seminara.

 

Na zahtjev, moguće je na kraju webinara dobiti i uvjerenje sa tekstom na engleskom jeziku. Cijena navedenog je 15 € + PDV.

 

Cijena seminara navedena je u sljedećoj tablici. Za seminar je potrebno, u obliku predujma, obaviti uplatu punog iznosa cijene seminara. Popust se odobrava za uplate obavljene do 23. rujna.

 

Vrsta seminara

Priručnik

Cijena

Obnova znanja

NE

420,00 € + PDV

Obnova znanja

DA

660,00 € + PDV

 

Cijena

Polaganje ispita

120,00 € + PDV

 

Ako se na seminar prijavi više polaznika iz iste tvrtke za njih se odobrava popust:

 

Popust

Bez priručnika

Sa priručnikom

Polaganje ispita

5 % (za 3 do 5 polaznika)

399,00 € + PDV

627,00 € + PDV

114,00 € + PDV

10 % (za 6 do 9 polaznika)

378,00 € + PDV

594,00 € + PDV

108,00 € + PDV

15 % (za 10og i sve ostale polaznike u kalendarskoj godini)

357 € + PDV

561,00 € + PDV

102,00 € + PDV

 

 

U cijenu seminara uključene su podloge za predavanja i osvježenja (kave i sokovi), te ručak.

 

 

Uplatu za sudjelovanje na seminaru potrebno je obaviti prije početka seminara. Svi podaci o cijenama navedeni su u prijavnici (u slučaju više prijava vrijede navedeni popusti).

 

Podaci za plaćanje:

u korist: RGN FAKULTET OIB 99534693762,

račun IBAN: HR2823600001101303431 (Zagrebačka banka),

s napomenom o svrsi doznake: kotizacija PEX dvodnevni seminar.

 

Nakon održanog seminara biti će ispostavljen račun za uplaćeni predujam.

 

Seminaru će moći prisustvovati samo sudionici s uredno obavljenom uplatom. Uz prethodnu najavu, uplatu je moguće obaviti i na blagajni fakulteta neposredno prije početka seminara. Broj polaznika seminara je ograničen.

 

 

Dodatne obavijesti o seminaru možete dobiti telefonom (01) 5535 880 ili na e-mail: pex.seminar@rgn.hr

 

PRIJAVU MOŽETE POSLATI na adresu e-pošte pex.seminar@rgn.hr korištenjem OBRASCA:

 
Pismom na: RGN fakultet, (ZA PEX SEMINAR), Pierottijeva 6, 10002 Zagreb

 

 

Letak seminara: preuzimanje

 

 

INFORMACIJE O TERMINIMA I POPUNJENOSTI SEMINARA